Bodemverontreiniging met lood - Loodverontreiniging

Bodemverontreiniging met lood - Loodverontreiniging - RIVM Rapport
Bodemverontreiniging met lood - Loodverontreiniging

Via deze pagina verstrekken wij  informatie over bodemverontreiniging met lood ook wel loodverontreiniging genoemd.  Een citaat uit het onderzoek van de RIVM rappport: Herkomst en oorzaak van loo...

Stel een vraag

Via deze pagina verstrekken wij  informatie over bodemverontreiniging met lood ook wel loodverontreiniging genoemd. 

Een citaat uit het onderzoek van de RIVM rappport:

Herkomst en oorzaak van loodverontreiniging

Het gebruik van lood heeft een lange geschiedenis. De oudst bekende winningen van lood dateren naar schatting van 6400 jaar voor onze jaartelling (Walraven, 2014). Het proces om het verfpigment ‘loodwit’ te maken dateert van ver voor de jaartelling. In de ijskernen uit Groenland zijn sporen van loodstof te vinden van 2000 jaar geleden als gevolg van het grootscheepse gebruik van loodsmeltovens door de Romeinen.

Diffuse verontreiniging van de bodem met lood is ontstaan doordat men zich, onbewust van de risico’s, op een ondoordachte wijze ontdeed van loodhoudend afval en doordat men zich niet voldoende bewust was van loodhoudende emissies. De belangrijkste oorzaken voor bodemverontreiniging met lood zijn:

Gelode benzine (tetra-ethyllood om de klopvastheid van benzine te verhogen) was de grootste bron voor diffuse verspreiding van lood in het milieu als gevolg van emissies naar de lucht (1960- 1996) en ook door benzinelekkages naar de bodem. Vanaf ca. 1980 werd het gebruik van gelode benzine tegengegaan2 , vanaf 1987 was er geen loodhoudende benzine meer te koop in Nederland. 

- De locaties van meer dan 30 historische loodwitfabrieken in Nederland, waarvan 24 in Rotterdam (MacLean, 1979 en Roeloffzen, schriftelijke mededeling) waren een belangrijke oorzaak van lokale bodemverontreiniging. Rond 1800 was dit één van de belangrijkste chemische industrieën in Nederland met een grote export (zie Bijlage II, 2.1). De fabrieken waren berucht vanwege verspreiding van loodwitstof naar de omgeving via de lucht en de kleding en haren van de werknemers. Loodhoudende paardenmest werd op het omringende bouwland verspreid. Loodwit mag tegenwoordig niet meer als pigment worden gebruikt, maar komt nog voor in oudere huizen en in puin.
......................

Via het tabblad bijlagen kunt u het volledige rapport van de RIVM als pdf bestand direct downloaden.

Heeft u een bijdrage of heeft u de beschikking over meer wetenschappelijke onderzoeken mbt tot Lood, Loodverontreiniging, Lood in drinkwater of Bodemverontreiniging met lood neem dan svp contact op. Wij streven ernaar een zo volledig mogelijke informatiebron te zijn op gebied van dit onderwerp.

GEBRUIK ALTIJD GOEDGEKEURD GEWALST BLADLOOD CONFORM EN 12588

 

*  exclusief  BTW   
Wij gebruiken cookies voor analyse en functionele doeleinden. We slaan geen persoonlijke gegevens op.