Hemelwater vanaf uitlogende materialen

Hemelwater vanaf uitlogende materialen
Hemelwater vanaf uitlogende materialen

Op de vraag of je water afkomstig van zinken goten en loodslabben mag lozen op het riool geeft de RIVM het antwoord: Ja, afvloeiend hemelwater van daken van huishoudens mag in het oppervlaktew...

Stel een vraag

Op de vraag of je water afkomstig van zinken goten en loodslabben mag lozen op het riool geeft de RIVM het antwoord:

Ja, afvloeiend hemelwater van daken van huishoudens mag in het oppervlaktewater, op of in de bodem of op een rioolstelsel worden geloosd. Voor de bij huishoudens gebruikelijke toepassingen van bouwmetalen (zinken dakgoten en loodslabben) is beoordeeld dat uitloging acceptabel is en zijn geen voorschriften opgenomen in het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah). 


Dit informatieblad geeft u meer informatie over dit onderwerp. Via het tabblad bijlagen kunt u het pdf bestand downloaden.
 

GEBRUIK ALTIJD GOEDGEKEURD GEWALST BLADLOOD CONFORM EN 12588

 

*  exclusief  BTW   
Wij gebruiken cookies voor analyse en functionele doeleinden. We slaan geen persoonlijke gegevens op.

NIBE rectificeert LCA Leadax LoodvervangerLeadax blijkt toch niet zo circulair en goed voor mens en milieu te zijn als beweerd. Op aangeven van de Stichting Bouwlood recitificeert het NIBE tot twee maal toe de vergelijkende LCA tussen Leadax en Lood in het voordeel van lood.