Bladlood en het Milieu

TNO studie “Milieuprestatie van bladlood en alternatieve waterkerende producten”

De levenscyclusanalyse (LCA) is een internationaal geaccepteerde methode om materialen en producten vanuit een milieukundig oogpunt te beoordelen. Een door TNO uitgevoerde LCA studie voor waterkerende afdekkingen toonde goede resultaten voor lood. TNO heeft recent deze studie geactualiseerd op basis van de huidige beschikbare gegevens voor bladlood en voor een aantal alternatieve materialen.

Het hoofddoel van de studie was het vergelijken van de milieuprestatie van het gebruik van bladlood als waterkerende afdekking met die van een aantal concurrerende materialen die op de Nederlandse en Duitse markt worden toegepast. Het nevendoel was om te bepalen welke aspecten van de levenscycli van de grootste betekenis waren. Waterkeringen aan een gebouw kunnen worden onderverdeeld in een aantal functionele groepen:
gevel- of dakbedekking; spouwmuurbescherming, het beschermen van dak-gevel overgangen en de afvoer van hemelwater. 

De drie onderzochte functies zijn:
  1. Waterkerende afdekkingen, gebruikt in spouwmuren (bladlood, aluminiumversterkt SEBS, aluminiumversterkt EPDM en  PVC);
  2. Waterkerende afdekkingen in dak-gevel aansluitingen (bladlood, aluminiumversterkt SEBS, aluminiumversterkt PiB);
  3. Afvoer van hemelwater door zakgoten vanaf hellende daken (bladlood, glasvezelversterkt polyester).

Op basis van de resultaten van de levenscyclusanalyses van bladlood en van andere waterkerende bedekkingen werd de volgende conclusie getrokken:

Conclusie

Bladlood heeft de beste milieuprestatie van alle waterkerende producten, die met elkaar zijn vergeleken. Voor gebruik in spouwmuren waren de alternatieven aluminiumversterkt SEBS, aluminiumversterkt EPDM en  PVC beschouwd. Terwijl voor dak-gevel aansluitingen bladlood met aluminiumversterkt SEBS en aluminiumversterkt PiB is vergeleken. Voor het gebruik als zakgoot werd bladlood vergeleken met glasvezelverstrekt polyester. De functionele eenheid, op basis waarvan de vergelijking werd gemaakt, was het waterkerend bedekken door 1 m2 geïnstalleerd materiaal over een periode van 75 jaar in Nederland en Duitsland. Deze functionele eenheid is voor de vergelijking binnen de drie groepen (spouwmuur, dak-gevel aansluiting en zakgoot) gedefinieerd.

Een uitgebreidere Engelstalige samenvatting is ook beschikbaar (TNO report, 2006-A-R0257/B) Deze is gebaseerd op het TNO rapport “Environmental performance of lead sheet and alternative weatherproofing products” (B&O-A-R0232/B).
Bezig met laden...
Bladlood in de bouw en het milieu..
Samenvattingen van de TNO studies: - “Milieuaspecten van het gebruik van bladlood in de bouw" - “Milieuprestatie van bladlood en alternatieve waterkerende producten” - &...
€ 0,00 *
Per stuk
 
Hemelwater vanaf uitlogende mater..
Op de vraag of je water afkomstig van zinken goten en loodslabben mag lozen op het riool geeft de RIVM het antwoord: Ja, afvloeiend hemelwater van daken van huishoudens mag in het o...
Op basis van offerte
Informatieblad Bouwlood 18-13 (Di..
Het nieuwe Informatieblad Bouwlood 18-13 vervangt informatieblad 07-12. Geeft een beknopt, maar compleet overzicht van de belangrijkste richtlijnen bij het gebruik van bladlood in de bouw...
€ 4,50 * € 0,00 *
Per stuk
 
 

GEBRUIK ALTIJD GOEDGEKEURD GEWALST BLADLOOD CONFORM EN 12588

 

*  exclusief  BTW   
Wij gebruiken cookies voor analyse en functionele doeleinden. We slaan geen persoonlijke gegevens op.